A Novo Nordisk Hungária Kft. (a továbbiakban: "Novo Nordisk") minden erőfeszítést megtett a jelen webhelyen szereplő információk pontosságának biztosítása érdekében, ugyanakkor a jelen Weboldal nem tekinthető a Novo Nordisk termékek és szolgáltatások útmutatójának, s nem jelent ajánlatot semmilyen konkrét termék értékesítésére sem.

A Novo Nordisk teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza különösen (i) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, (ii) az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, (iii) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerre, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II. 25.) EüM rendelet előírásait, továbbá (iv) a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének rendelkezéseit.

A Weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos minden jog, beleértve a szerzői jogokat is, a Novo Nordisk tulajdonát képezi vagy azok felhasználására engedély alapján jogosult. A Novo Nordisk vagy a szerzői jogok jogosultjának előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármilyen szöveg, képanyag, ábra, logó, ikon, kép, valamint azok részletének vagy elrendezésének, illetve szoftvernek másolása, többszörözése, letöltése, letöltésre hozzáférhetővé tétele, megosztása, sugárzása vagy továbbítása.

Tilos a Weboldalon szereplő bármely anyag vagy információ átdolgozása vagy megváltoztatása, illetve ezeknek kereskedelmi célú felhasználása. Ön elfogadja, hogy a Weboldalt csak jogszerű célokra használja. Személyes, nem-kereskedelmi céllal letölthet tartalmakat, azonban a tartalom módosítása vagy további sokszorosítása nem engedélyezett. Tilos a tartalom bármely egyéb célból történő másolása és sokszorosítása. A honlapon szereplő márkajegyek és termékek világszerte védelem alatt állnak, és a Novo Nordisk, a Novo Nordisk A/S vagy a szerzői jogok jogosultja írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészében, sem részleteiben nem használhatók.

A Novo Nordisk azonosítására szolgáló minden név, kép és logó a Novo Nordisk és kapcsolt vállalatai saját védjegye, kereskedelmi neve és/vagy márkája. Azok a Novo Nordisk vagy a jogosult kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem használhatók fel. A harmadik felek jelen Weboldalon előforduló bármely termék-, szolgáltatási vagy vállalati nevei az adott jogosultak védjegyei, amelyek felhasználására a jogosultak engedélye nélkül harmadik fél nem jogosult.

A Novo Nordisk törekszik arra, hogy Weboldalán szereplő információk pontosak, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ugyanakkor, a Novo Nordisk nem vállal felelősséget a Weboldalon szereplő információk pontosságáért és teljességéért. Az Ön törvényben biztosított jogainak sérelme nélkül, a Weboldalon elhelyezett minden információ és tartalom, beleértve a szöveget, nevet, ábrázolást, képet, logót, linket, ikont és minden egyéb anyagot e formában nyújtjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos jognyilatkozat, garancia vagy felelősségvállalás nélkül. Különösképpen nem vállalunk felelősséget a Weboldal megszakítás és hibamentes üzemeléséért, illetve hogy a Weboldal és annak szerverei számítógépes vírusoktól vagy programhibáktól mentesek.

A Weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy a Novo Nordisk weboldalán található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt. A Novo Nordisk semmilyen felelősséget nem vállal a Weboldalainak felhasználásából eredő egészségügyi problémákért, akkor sem, ha az adott tartalmat szakorvos véleményezte.

A Weboldalon található minden információ tájékoztatási célokat szolgál és nem minősül termékek megvásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy ajánlattételi felhívásnak. Ebből kifolyólag a Weboldalon található információn alapuló döntésekért a Novo Nordisk felelősséggel nem tartozik

A Novo Nordisk nem képvisel, szavatol, járul hozzá vagy felelős bármely külső weboldalért, amelyhez ez a Weboldal kapcsolódik vagy amely ehhez a Weboldalhoz kapcsolódik. Bármely külső weboldal, amelyet Ön a jelen Weboldalon található linkre kattintva meglátogat, a Novo Nordisk ellenőrzésén kívül esik, ezért annak meglátogatása teljes mértékben az Ön saját felelősségére történik.

A jelen feltételekre a magyar jog alkalmazandó. A felmerülő vitás ügyek eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel.