Használja az alábbi linkeket a Compliance Hotline-on történő bejelentéshez:

Compliance Hotline reporting portal

Üzletileg és etikailag helytelen cselekedet, ami érinthet az érdekellentétet, korrupciót, beleértve az üzleti partnereknek, tisztviselőknek vagy egészségügyi szakembereknek a Novo Nordisk munkavállalója vagy a Novo Nordisk nevében eljáró harmadik fél által nyújtott vesztegetést vagy hálapénzt, etikátlan adományozást, ajándékot vagy vendéglátást, az Emberi Jogokkal való visszaélést vagy a Személyes Adatok Kezelésének vagy a Személyes Adatoknak a védelmét.

Számviteli ügyek és csalás, mint például a Novo Nordisk tárgyi vagy pénzeszközeinek ellopása vagy sikkasztása, szállítói csalás, kenőpénz elfogadása, számviteli manipuláció, a belső számviteli kontrollok vagy ellenőrzés megszegése.

Minőségi hiba, ami befolyásolja a GDP-vel[1] kapcsolatos azon eljárásokat, amelyekkel nem foglalkozik a szokásos Minőségbiztosítási rendszer.

Antitröszt és  tisztességes kereskedelemre vonatkozó jogszabályok megsértése, ami a domináns pozícióval történő visszaéléssel lehet kapcsolatban.

[1] good distribution practice = helyes forgamazási gyakorlat.

A Novo Nordisk nem tűri el a jóhiszemű bejelentő személyek, illetve a bejelentés elkészítéséhez segítséget nyújtó személyek és társaságok, valamint a kivizsgálásban részt vevő személyek diszkriminálását vagy az ellenük elkövetett visszaélést. Visszaélést azzal követnek el, hogy ellenségesen vagy hihető módon megfenyegetik az olyan személyt, aki jóhiszeműen bejelentést tett vagy részt vesz a kivizsgálásban, vagy ellenük ellenséges cselekményt követnek el, pusztán azért, mert ezt cselekedték.

Anonimitás és titkosság
Függetlenül attól, hogy Ön megadta-e a nevét, vagy a névtelenséget választotta, a Novo Nordisk nagyon igyekszik, hogy a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítsa az Ön védelmét és azt, hogy kiléte ne derüljön ki.

Ha Ön felfedi kilétét, ez segít nekünk abban, hogy bejelentését kivizsgáljuk és a kivizsgálás során tartsuk a kapcsolatot további információk és a visszacsatolás érdekében, és hogy védjük Önt az esetleges visszaéléssal szemben.

Személyes adatok
A Compliance Hotline-on keresztül érkező bejelentések tartalmazhatnak személyes adatokat. A Novo Nordisk a személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó magyar szabályozásnak megfelelően fogja feldolgozni.